Skip to content

O Удружењу „Наука и друштво“

УДРУЖЕЊЕ НАУКА И ДРУШТВО СРБИЈЕ основано је марта 1979.

КАРАКТЕР УДРУЖЕЊА:

  • Независно, добровољно, непартијско, непрофитно, интердисциплинарно удружење научних, привредних, културних, просветних, здравствених и других јавних радника као и удружења и организација

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

  • Ширење и размена научних, техничких, културних и образовних сазнања и унапређења  односа у науци и односа друштва према науци ради укључивања нових сазнања у све токове друштвеног развоја.
  • Успостављање и унапређење сарадње са сродним организацијама и институцијама у земљи и свету које се баве ширењем научних  и културних знања и вредности и њиховим повезивањем са друштвеном праксом.  

ДЕЛОВАЊЕ:

  • Организовање научних скупова, трибина, округлих столова, семинара и предавања.
  • Истраживачки пројекти
  • Издавање научних и стручних публикација (зборника, студија) и информативних материјала из области научне делатности.