Skip to content

Часопис

НАУКА И ДРУШТВО

Часопис за друштвене науке

(излази два пута годишње)

Science and Society – Journal of Social Sciences

(published twice a year)

Наука и друштво излази од 1966. године, а од 2014. године у форми научног часописа.Број 1, 2014 (лето) | Број 2, 2014 (зима) | Број 1, 2015 (лето) | Број 2, 2015 (зима) | Број 1, 2016 (лето) |

Број 2, 2016 (зима) | Број 1, 2017 (лето)

Issue 1, 2014 (summer) | Issue 2, 2014 (winter)Issue 1, 2015 (summer) | Issue 2, 2015 (winter) |  Issue 1, 2016 (summer) |

Issue 2, 2016 (winter)Issue 1, 2017 (summer)

Упутство за ауторе

Instructions for authorsИздавачи:

Удружење “Наука и друштво Србије”

тел. 011/2456 952,

имејл адреса: nauka_drustvo@yahoo.com

Студије при Универзитету, Универзитет у Београду

Главни и одговорни уредник: проф. др Драган Симеуновић

Заменик главног и одговорног уредника: доц. др Марија Ђорић

Редакција: проф. др Драган Симеуновић, доц. др Марија Ђорић, доц. др Ивана Дамњановић, доц. др Мина Зиројевић, др Предраг Павлићевић

Савет часописа: (домаћи чланови): проф. др Ђорђе Игњатовић, проф. др Живојин Ђурић, проф. др Александар Фатић, проф. др Драган Веселинов, др Јован Ћирић, проф. др Дарко Танасковић, проф. др Борислав Гроздић, проф. др Небојша Теофиловић, проф. др Горан Илић; (инострани чланови): проф. др Франческо Сидоти (Francesco Sidoti, Италија), проф. др Маркус Молер (Markus Mohler, Швајцарска), емеритус проф. др Адријан Гелке (Adrian Guelke, Велика Британија), проф. др Алесандро Ћећи (Alessandro Ceci, Италија), проф. др Ева Бујвид-Курек (Ewa Bujwid-Kurek, Пољска), prof. dr Исидро Моралес (Isidro Morales, Мексико)