Skip to content

Часопис

НАУКА И ДРУШТВО
Часопис за друштвене науке
ISSN – 2335-0792
(излази два пута годишње)

Science and Society – Journal of Social Sciences
ISSN – 2335-0792
(published twice a year)

Наука и друштво излази од 1966. године, а од 2014. године у форми научног часописа.Број 1 | Број 2 | Број 3 | Број 4 | Број 5Број 6 | Број 7 |Број 8 | Број 9 | Број 10 | Број 11 | Број 12
Број 13 | Број 14 | Број 15 | Број 16 | Број 17 | Број 18 | Број 19 | Број 20

Issue 1 | Issue 2 | Issue 3 | Issue 4 |  Issue 5Issue 6 | Issue 7 | Issue 8| Issue 9 |Issue 10 | Issue 11 | Issue 12
Issue 13 | Issue 14 | Issue 15 | Issue 16 | Issue 17 | Issue 18 | Issue 19 | Issue 20

Упутство за ауторе


Издавачи:

Удружење “Наука и друштво”

тел. 011/2456 952,

имејл адреса: nauka_drustvo@yahoo.com

Студије при Универзитету, Универзитет у Београду

Главни и одговорни уредник: проф. др Драган Симеуновић

Заменице главног и одговорног уредника: проф. др Ивана Дамњановић, проф. др Мина Зиројевић

Уредници: проф. др Предраг Павлићевић, доц. др Дејан Јовановић и МА Никола Вујиновић

Редакција: проф. др Драган Симеуновић, проф. др Ивана Дамњановић, проф. др Мина Зиројевић, проф. др Предраг Павлићевић, доц. др Дејан Јовановић, др Марта Нешковић, МА Никола Вујиновић

Савет часописа (домаћи чланови): проф. др Ђорђе Игњатовић, проф. др Живојин Ђурић†, проф. др Драган Веселинов, др Јован Ћирић†, проф. др Дарко Танасковић, проф. др Борислав Гроздић, проф. др Небојша Теофиловић, проф. др Горан Илић; (инострани чланови): проф. др Франческо Сидоти (Francesco Sidoti, Италија), проф. др Маркус Молер (Markus Mohler, Швајцарска), емеритус проф. др Адријан Гелке (Adrian Guelke, Велика Британија), проф. др Алесандро Ћећи (Alessandro Ceci, Италија), проф. др Ева Бујвид-Курек (Ewa Bujwid-Kurek, Пољска), проф. др Исидро Моралес (Isidro Morales, Мексико)